Αξιολόγηση – Εξετάσεις


Η πρόοδος των σπουδαστών είναι μια διαρκής διαδικασία που περιλαμβάνει το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή στην τάξη (50% της τελικής βαθμολογίας)άλλά και το αποτέλεσμα των τεστ στα μέσα και στο τέλος ενός προγράμματος.

Οι εξετάσεις συγκεντρώνουν το 50% της επίδοσης του σπουδαστή και η αξιολόγηση αφορά την:

 • ακρίβεια (accuracy-syntax-spelling-grammar)
 • ευχέρεια (fluency)
 • προφορά (pronunciation)
 • σύνθεση της γλώσσας (complexity of language)
 • ικανότητα προφορικής επικοινωνίας (oral communication)

Οι σπουδαστές, εκτός των εσωτερικών εξετάσεων του CITY UNITY LINGUA , μπορούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων Ινστιτούτων και Επίσημων Εξεταστικών Φορέων, με τα οποία συνεργάζεται το τμήμα ξένων γλωσσών, όπως:

 • British Council
 • Hellenic American Union
 • Goethe Institute
 • Institut Francais
 • Instituto Thervantes
 • Eλληνοιαπωνικό Σύνδεσμο
 • Μορφωτικό τμήμα Ρωσικής Πρεσβείας
 • Μορφωτικό τμήμα Αιγυπτιακής Πρεσβείας
 • Τömer Institute of Konstantinople
 • Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας – Κρατικά Διπλώματα

Στο τέλος κάθε προγράμματος και ανεξαρτήτως επιπέδου, όλοι οι σπουδαστές παίρνουν Βεβαίωση Σπουδών Ξένης Γλώσσας από το CITY UNITY LINGUA.