Τμήματα


  • Εντατικά (intensive courses ) 4 έως 8 ώρες / εβδομάδα
  • Ταχύρρυθμα(yper –intensive courses) 10 έως 15 ώρες / εβδομάδα
  • Άμεσης προτεραιότητας (crash courses) 20 έως 30 ώρες για μία η δύο εβδομάδες

Παρακολούθηση

  • Εντατικά (intensive courses ) 4 έως 8 ώρες / εβδομάδα
  • Ταχύρρυθμα(yper –intensive courses) 10 έως 15 ώρες / εβδομάδα
  • Άμεσης προτεραιότητας (crash courses) 20 έως 30 ώρες για μία η δύο εβδομάδες